Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Deklaracja Dostępności

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabioitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 

Nazwa Podmiotu: 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabioitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

 

Nazwa strony internetowej:

Witryna Internetowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie

 

Adres strony internetowej: www.syrena.ta.pl

 

Data publikacji: 1.01.2003

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2021

 

Status pod względem zgodności: częściowo zgodna

 

Treści niedostępne:

  1. Część załączników na stronie na potrzeby ogłoszenia przetargów opublikowana jest w formie skanów.
  2. „Wirtualna wycieczka” nie jest dostępna cyfrowo

Data sporządzenia deklaracji: 15.03.2021

 

Data aktualizacji: 30.11.2021

 

Osoba kontaktowa: Tomasz Zawadzki (tzawadzki@syrena-mielno.pl; 94 31 66 491)

 

Skargi i odwołania: Dyrektor Ośrodka (sekretariat@syrena-mielno.pl; 94 31 66 490)  


Dostępność Architektoniczna

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” w Milenie 

Dostępność Arhitektoniczna - Budynki A; E; F

 

  1. Informacje wstępne

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” położony jest na około 1,5 ha działce. Ośrodek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób nieoprawnych. Na terenie Ośrodka znajdują się 3 Budynki A,E,F z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz dwa parkingi, boisko sportowe, alejki spacerowe, zielone tereny wypoczynkowe. Wejście z ulicy do Ośrodka poprzez dwie furtki oraz dwie bramy przesuwne. Wszystkie wejścia o szerokości umożliwiającej swobodne wejście osobie niepełnosprawnej. Na terenie Ośrodka brak barier architektonicznych.

  1. Parkingi

Parking Ośrodka wyposażony w miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  1. Wejścia do Budynków

Wejścia do Budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe szersze niż 90 cm. Budynek A posiada dwa niezależne wejścia wyposażone w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi przesuwne. Budynek E wyposażony również w pochylnie, przed drzwiami wejściowymi wystarczająca przestrzeń manewrowa pozwalająca na swobodne otworzenie drzwi. Wejście do Budynku F poprzez łącznik przy Budynku A.  Brak barier architektonicznych. W holu wejściowym do Budynku A znajduje się Recepcja Ośrodka, przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, udzielająca wszystkich niezbędnych informacji.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, szerokości korytarzy umożliwiająca na swobodne poruszania się osobom na wózkach. Różnice wysokości zniwelowane poprzez równie pochyłe. Szerokie klatki schodowe, wyposażone w poręcze. Schody bez nosków o wymiarach odpowiednich dla osób niepełnosprawnych. Windy we wszystkich Budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez umiejscowienie poręczy i przycisków na właściwych wysokościach. Komunikaty głosowe w windach.  

  1. Opis dostosowań: pochylnie, platformy, pomieszczenia ogólnodostępne, informacje głosowe

Ośrodek posiada dodatkowe przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całodobowa recepcja jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, poszczególni pracownicy udzielają informacji na temat Ośrodka w zakresie świadczonych usług oraz dostępności architektonicznej. Pochylnie niwelujące różnice poziomów wyposażone w poręcze i łagodny kąt nachylenia. W Budynku F znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, niwelująca barierę architektoniczną a w postaci schodów wewnętrznych na półpiętro. Pomieszczenia ogólnodostępne toalety, przebieralnie, sale konferencyjne, jadalnia przystosowane architektonicznie. Poszczególne pokoje w Ośrodku przystosowane dla osób z różnym stadium niepełnosprawności ruchowej. 

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

 Ośrodek przyjmuje osoby niepełnosprawne, którym towarzyszy certyfikowany pies asystujący.

  1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ